Soomaalia 50 Soomaali Currency

50

  • USD: $0.67
(Approx. $0.67)

In stock

Description

Soomaalia 50 Soomaali Currency

Somalia Currency

Somalia Currency

Condition – Very fine

Value – 50 shillings